ΔΣΠ: Πανελλαδική αποχή των Δικηγόρων στις 17 & 18 Σεπτεμβρίου 2013

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά στη συνεδρίασή του στις 10/09/2013, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων Πειραιά από τα καθήκοντά τους, στις 17 & 18 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρες στις οποίες αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση ο νέος Κώδικας Δικηγόρων, διεκδικώντας:
– να επανέλθει η υποχρεωτική παράσταση Δικηγόρου στα συμβόλαια,
– να επανακατοχυρωθεί το δικαίωμα σε ελάχιστη αμοιβή για τους έμμισθους συναδέλφους του ιδιωτικού τομέα, όπως προβλέπεται για τους έμμισθους Δικηγόρους του δημοσίου τομέα, και
– να διατηρηθεί το ισχύον σύστημα ποσοστιαίου υπολογισμού των κρατήσεων μέσω των γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής
 
      Τις ημέρες της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη.
      Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:
α)   κρατούμενοι (Ποινικά) – αντιρρήσεις (Διοικητικά)
β)   παραγραφές – προθεσμίες
γ)   αποφυλακίσεις, συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
δ)   αναστολές πλειστηριασμών και εκτελέσεως αποφάσεων
ε)   αιτήσεις και συζητήσεις προσωρινών διαταγών

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης-αντίκρουσης (ΚΠολΔ 237).

Πειραιάς,      11 Σεπτεμβρίου 2013

       Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας
Στέλιος Μανουσάκης                  Γιώργος Σταματογιάννης

Σχόλια