ΔΣΠ: Προϋποθέσεις διορισμού νέου Δικηγόρου

0

Μετά το πέρας των εξετάσεων, την έκδοση των αποτελεσμάτων και την ανάρτησή τους στον Δικηγορικό Σύλλογο, για να διορισθούν οι επιτυχόντες ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

1. Στο Ταμείο Ασφάλισης Νομικών (Σωκράτους αρ. 53, Αθήνα):
Πληρώνουν δύο παράβολα υπέρ Τ.A.Ν. και T.Ε.Α.Δ. (220,23 και 2,93 Ευρώ αντίστοιχα).

2. Υπουργείο Δικαιοσύνης (Μεσογείων αρ. 96, Αθήνα)
Στο Τμήμα Δ/νσης Δικηγορικού Λειτουργήματος, προσκομίζουν τα παράβολα του Τ. Α. Ν., μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 και μία αίτηση η οποία συμπληρώνεται εκεί και αφορά στο διορισμό του δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.

Στη συνέχεια δημοσιεύεται ο διορισμός του δικηγόρου στο Φ.Ε.Κ., το οποίο παραλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος και πηγαίνει στο Πρωτοδικείο για την ορκωμοσία του.

Ακολουθεί η εγγραφή του στο Μητρώο μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς για την οποία απαιτούνται τα ακόλουθα:

Α. ΄Ενα (1) πρακτικό ορκομωσίας.
Β. Μία (1) παράσταση (ένσημα) παρά Πρωτοδίκαις και 3 μεγαρόσημα των 0,50.
Γ. Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
Δ Παράβολα εγγραφής δικηγόρου (στο Ταμείο του Δ.Σ.Π. : 80 Ευρώ).
Ε. Αίτηση εγγραφής του δικηγόρου στον Δ.Σ.Π. και αίτηση για τη λήψη των απαιτουμένων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για την εγγραφή του δικηγόρου στα Ταμεία, καθώς και για την έναρξη επιτηδεύματος στην Εφορία.
(΄Εντυπα αιτήσεων στην Γραμματεία του Δ.Σ.Π.).
 

Σχόλια