ΔΣΠΑΤΡΑΣ: Αλλαγή συστήματος τετραπλότυπων αποδείξεων από 2/7/2011 Ν3919/2011

0

Γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι από την 2/7/2011, λόγω της έναρξης ισχύος του Ν. 3919/2011, θα αλλάξει πλήρως το σύστημα και το πρόγραμμα εκδόσεως τετραπλοτύπων αποδείξεων των δικηγόρων.
Γι’ αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εκδοθεί τετραπλότυπες αποδείξεις για όσα συμβόλαια υπογραφούν μέχρι 1/7/2011, καθότι θα υπάρχει αδυναμία εκδόσεως τετραπλοτύπων αποδείξεων σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Σχόλια