ΔΣΠΑΤΡΑΣ: Δημόσια Διαβούλευση 2011 για το νέπ φορολογικό σύστημα

0

Σας αποστέλλουμε συνημμένως το υπόμνημα, το οποίο υπέβαλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προς το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα.

Στο ανωτέρω υπόμνημα αφενός θίγονται τα βασικά φορολογικά ζητήματα των Δικηγόρων, με προεξάρχον αυτό της κατάργησης του Φ.Π.Α. στις δικηγορικές υπηρεσίες, και αφετέρου αναπτύσσονται προτάσεις αναφορικά με φορολογικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Το υποβληθέν υπόμνημα θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και στην επερχόμενη Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

 

Σχόλια