ΔΣΠΑΤΡΑΣ: Ενημέρωση Ασκούμενων Δ.Σ. Πατρών

0

Καλούνται οι εγγεγραμμένοι ασκούμενοι στο Δ.Σ. Πατρών, όπως προσέλθουν την Τετάρτη 8/6/2011, ώρα 13:00μ.μ. στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Δικαστικού Μεγάρου, για ενημέρωση σε σχέση με τη δυνατότητα άσκησης τους στις υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Πατρών.
 

Σχόλια