ΔΣΠΑΤΡΑΣ: Παράταση φορολογικών δηλώσεων

0

 Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που έληγε στις 20 Μαΐου 2011, παρατείνεται μέχρι τις 15 Ιουνίου 2011, εφ’ όσον υποβληθούν ηλεκτρονικά, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.
 

Εκ του Συλλόγου    

Η για την υποβολή των που έληγε στις 20 Μαΐου 2011, παρατείνεται μέχρι τις εφ’ όσον υποβληθούν , όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.                                    

Εκ του Συλλόγου    

Η για την υποβολή των που έληγε στις 20 Μαΐου 2011, παρατείνεται μέχρι τις εφ’ όσον υποβληθούν , όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.                                    

Εκ του Συλλόγου    

Η για την υποβολή των που έληγε στις 20 Μαΐου 2011, παρατείνεται μέχρι τις εφ’ όσον υποβληθούν , όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Σχόλια