ΔΣΠΑΤΡΑΣ: Πίνακας Διερμηνέων 2012

0

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο νέο πίνακα διερμηνέων για το έτος 2012, να υποβάλλουν το συντομότερο δυνατό σχετική αίτηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών.
 

Σχόλια