ΔΣΠΑΤΡΑΣ: Προθεσμία ασφαλιστικών βιβλιαρίων ΤΥΔΕ 2010

0

Γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι τα ασφαλιστικά βιβλιάρια ΤΥΔΕ έτους 2010 θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι 31/5/2011. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας ο Σύλλογος δεν θα παραλαμβάνει βιβλιάρια.
 

Σχόλια