ΔΣΠΑΤΡΑΣ: Πρόσκληση σε γενική συνέλευση 21/7/2011

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση,  η οποία θα γίνει την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011 και ώρα 12:00 μεσ. στην αίθουσα διαλέξεων του Συλλόγου (Φιλοποίμενος 24 γ΄ όροφος), με θέμα:
«Ενημέρωση και λήψη απόφασης
α) για τον διανεμητικό λογαριασμό από τα συμβόλαια (μέρισμα),
β) την τυχόν σύσταση νέου από τις παραστάσεις στα δικαστήρια και
γ) τον τρόπο  πληρωμής των υποχρεώσεων κάθε μέλους προς ΛΕΔΕ, ΛΕΑΔΠΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΝΟΜΟΣ κλπ., λόγω ανεπάρκειας κάλυψης αυτών από το μέρισμα»  

 

Σχόλια