ΔΣΠΑΤΡΑΣ: Προσοχή!! Ψηφίστηκε ο Ν. 3994/2011 τροποποίηση κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

0

Ψηφίστηκε ο Νόμος 3994 (ΦΕΚ Α 165 25.7.2011) για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ισχύει  από 26/7/2011.
Επισημαίνονται ιδιαίτερα:
-Η αύξηση της αρμοδιότητας α) της διαδικασίας μικροδιαφορών μέχρι το ποσό των 5.000€ β) του Ειρηνοδικείου μέχρι το ποσό των 20.000€ και ειδικά για τις μισθωτικές διαφορές  μέχρι το ποσό των 600€ και γ) του Μονομελούς Πρωτοδικείου μέχρι το ποσό των 120.000 €.
Η υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και στις αναγνωριστικές αγωγές.
                                            Εκ του Δικηγορικού Συλλόγου      
Για να διαβάσετε το Νόμο πατήστε
εδώ      

Σχόλια