ΔΣΠΑΤΡΑΣ: Τρίωρες στάσεις εργασίας Δικαστικών Υπαλλήλων 6-10/6/2011

0

Σε πανελλαδικές τρίωρες στάσεις εργασίας από 6-10 Ιουνίου 2011 από 12 μ.μ. έως τη λήξη του ωραρίου (3 μ.μ.) κατέρχονται οι δικαστικοί υπάλληλοι προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το νέο μισθολόγιο.
 

Σχόλια