ΔΣΠΑΤΡΑΣ: Xορήγηση δανείων σε ασφαλισμένους στο T.A.N.και συνταξιούχους

0

ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.     ΝΕΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Για τους όρους χορήγησης δανείου πατήστε εδώ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
·         Αίτηση
·         Βεβαίωση οικείου Δ.Σ. περί μη οφειλής
 
2.     ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΜ. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ
Για τους όρους χορήγησης δανείου πατήστε εδώ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
·         Αίτηση
Γ.  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Τα δάνεια αποπληρώνονται σε 10 εξαμηνιαίες δόσεις.

Οι ημερομηνίες οφειλής αναφέρονται στη σύμβαση σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Τα δάνεια είναι ΕΝΤΟΚΑ.
Αν παρέλθει ο ημερολογιακός μήνας οφειλής σας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε στα 2105296191 έως 3 για υπολογισμό των τόκων
υπερημερίας.

Μπορείτε να εξοφλήσετε:

                      i.        Στα ταμεία του ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (Σωκράτους 53, Αθήνα)
                     ii.        Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υποκαταστήματα ΕΤΕ
Internet Banking ΕΤΕ

Αριθμός Λογαριασμού: 04054615457
Κωδ. 14: Κεφάλαιο
Κωδ. 48: Τόκοι υπερημερίας
Υπόδειγμα συμπλήρωσης γραμματίου

Χορήγηση εξοφλητικής βεβαίωσης: αίτηση

 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Α.  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθ. 15 & 16, Ν.3586/2007
Β. ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για τους όρους χορήγησης δανείου πατήστε εδώ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

Αίτηση

Πρόσφατο ενημερωτικό μισθοδοσίας ή σύνταξης

Βεβαίωση από την οποία προκύπτει η έκτακτη ανάγκη (γάμος, τοκετός, σοβαρή ασθένεια, θάνατος, έκτακτη στεγαστική ανάγκη)

Επικυρωμένο αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1)

Σχόλια