Δ.Σ.Σύρου: Ανακοίνωση για την αποχή

0

Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου που συνεδρίασε στις 30 Μαΐου 2016, αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των Μελών του έως και 6 Ιουνίου 2016 με το παρακάτω πλαίσιο.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ 31/5/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 6/6/2016

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ
 Παραγραφές – Προθεσμίες
  Για τις ποινικές υποθέσεις:
o    Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
o    Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης) 
o    στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ
 Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), καθώς επίσης και αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των υπερχρεωμένων, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ  ΚΠολΔ) και  ΕΚΤΟΣ Διαταγών Πληρωμής.
Η διαταγή απόδοσης μισθίου είναι εντός πλαισίου ακόμη και με σώρευση καταβολής μισθωμάτων.
2. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασφαλιστικά μέτρα συζητούνται ΜΟΝΟ εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.
3.    Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
4.    Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
5.    Προσθήκες
6.    Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων (ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ και για τις νόμιμες συνέπειες)
7.    Κλήσεις – Προσδιορισμοί
 Αναβολές:
Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

AΠO ΤΟΝ
 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
•    Γραφείο Πρωθυπουργού
•    Υπουργό Δικαιοσύνης
•    Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
•    Κ. Πρόεδρο Αρείου Πάγου
•    Κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
•    Κ. Πρόεδρο Εφετών Αιγαίου
•    Κ. Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου
•    Κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Σύρου
•    Κ. Εισαγγελέα  Πρωτοδικών Σύρου
•    Κ. Πρόεδρο Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου
•    Ειρηνοδικεία Περιφέρειας (Ερμουπόλεως, Τήνου, Μυκόνου, Πάρου, ΄Ανδρου, Μήλου)
•    Κ.κ. Βουλευτές Ν. Κυκλάδων
•     Κ.κ. Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων  Ελλάδας
•    Μέλη Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου
•    Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
•    Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων & Επιμελητών Ν. Κυκλάδων
•    Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
•    Δήμος Σύρου Ερμούπολης
•    Δήμοι Κυκλάδων
•    Φορείς Σύρου.

Σχόλια