ΔΣΧ: Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ

0

Κατόπιν αιτήσεως του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου προς την Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων η τελευταία απέστειλε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το ακόλουθο έγγραφο, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Σύλλογό μας και τη ΔΟΥ Χίου.Έγγραφο…

Σχόλια