ΔΣΧίου: Νέο Δικαστικό Μέγαρο Χίου

0

Στις 26-10-2011 υπεγράφη η αριθ. πρωτ. 62537 σύμβαση μεταξύ της   “ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.”  και της αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» και δ.τ. «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» για το έργο «ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΙΟΥ»  με σύνολο δαπάνης 7.402.973,00€ και μέση έκπτωση 40,61% επί του προϋπολογισμού της μελέτης/Υπηρεσίας και προθεσμία εκτέλεσης του έργου  επτακόσιες είκοσι (720) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της ανωτέρω σύμβασης.

Όπως είναι γνωστό το Δικαστικό Μέγαρο πρόκειται να ανεγερθεί σε οικόπεδο εμβαδού 5.657,00 τ.μ. που παραχωρήθηκε για τον ανωτέρω σκοπό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. το οποίο βρίσκεται στις παρυφές της πόλης της Χίου και έχει πρόσωπο στην Επαρχιακή Περιφερειακή οδό Δήμου Χίου.
Σκοπός είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου Δικαστικού Μεγάρου,  με σεβασμό προς το περιβάλλον και την τοπική αρχιτεκτονική, το οποίο θα στεγάσει τις υπηρεσίες :

•    Μεταβατικό Εφετείο
•    Πρωτοδικείο
•    Εισαγγελία Πρωτοδικών
•    Μεταβατικό Διοικητικό Πρωτοδικείο
•    Ειρηνοδικείο
•    Υποθηκοφυλακείο
•    Δικαστήριο Ανηλίκων
•    Ελεγκτικό Συνέδριο