Ε.Α.Ν.Δ.Α. : Ανακοίνωση Ε.Α.Ν.Δ.Α. για την Άσκηση στα Δικαστήρια

0

Η …για τον καθορισμό της αμοιβής των ασκουμένων δικηγόρων οι οποίοι θα πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έως έξι μηνών, στο πολιτικό και διοικητικό Εφετείο ή Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος ο ασκούμενος.

Μέσω της θεσμικής εκπροσώπησης της Ένωσής μας δια του Προέδρου της, Μιχάλη Καλαντζόπουλου, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης, Γεώργιο Κώτσηρα στην Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συστάθηκε για την επεξεργασία των κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, πετύχαμε το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια να οριστεί στα εξακόσια (600) ευρώ.

Τα εξάμηνα προγράμματα άσκησης στα Δικαστήρια προβλέπεται να ξεκινούν κάθε 16 Σεπτεμβρίου και 16 Ιανουαρίου.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους θα ξεκινήσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Για τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων καθώς και για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

Σχόλια