Ε.Α.Ν.Δ.Α. : Βεβαιώσεις Παρακολούθησης για το Σεμινάριο Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης

0

Όσοι συνάδελφοι προσήλθαν στο Σεμινάριο Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης σε δύο τουλάχιστον εισηγήσεις από τις τρεις που πραγματοποιήθηκαν και είχαν συμπληρώσει το όνομά τους στις σχετικές καταστάσεις, …

…παρακαλούνται να δηλώσουν εάν επιθυμούν βεβαίωση παρακολούθησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Προέδρου του Δ.Σ.Α. (proedros@dsa.gr), από τη Δευτέρα 4-7-2011 έως την Τετάρτη 6-7-2011.

Σχόλια