Ε.Α.Ν.Δ.Α. : Έκτακτη Ανακοίνωση

0

Η Ε.Α.Ν.Δ.Α. ενημερώνει τα μέλη της ότι από σήμερα 14/12/2011 έχει εκκινήσει η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων στους ασκούμενους δικηγόρους που κάνουν την άσκησή τους στα Δικαστήρια για την χρονική περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου 2011 έως και τα τέλη Νοεμβρίου 2011, η οποία ανέρχεται στο ποσόν των 1,200 ευρώ καθαρά.

Η Ένωσή μας δηλώνει ότι θα συνεχίσει υπεύθυνα και θεσμικά κάθε προσπάθεια ενίσχυσης του θεσμού της άσκησης στα Δικαστήρια και επίλυσης των όποιων τυχόν δυσλειτουργιών παρουσιάζονται σε αυτή την πρώτη εφαρμογή του.