Ε.Α.Ν.Δ.Α. : Νέα Γραφεία Ε.Α.Ν.Δ.Α. – Συνάντηση με τα Μέλη της Ένωσης

0

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών ενημερώνει τα μέλη της ότι τα νέα γραφεία της Ένωσης στεγάζονται στο νέο κτήριο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Μαυρομιχάλη 4, 1ος όροφος).

Η πρώτη συνάντηση του Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α. με τα μέλη της Ένωσης στα νέα μας γραφεία θα λάβει χώρα την ερχόμενη Τρίτη 24 Μαΐου, ώρες 5:00-7:00 μ.μ., με ειδικότερα θέμα τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στο θεσμό της άσκησης (άρθρο 33 του Ν. 3910/2011).
Υπενθυμίζεται ότι στις απευθείας συναντήσεις του Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α. με τα μέλη της Ένωσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα:
         να συζητούν με τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α. για κάθε ζήτημα που άπτεται της επαγγελματικής τους καθημερινότητας,
         να υποβάλλουν αναφορές ή καταγγελίες για τυχόν μη-σεβασμό των δικαιωμάτων τους κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων,
         να καταθέτουν γραπτά ή προφορικά τις θέσεις και τις προτάσεις τους για την καλύτερη προώθηση των συνδικαλιστικών συμφερόντων των νέων συναδέλφων. 
Η Ένωσή μας εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον νέο Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. για την παραχώρηση των ως άνω γραφείων και δεσμεύεται να συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προάσπιση των δικαιωμάτΗ Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών ενημερώνει τα μέλη της ότι τα νέα γραφεία της Ένωσης στεγάζονται στο νέο κτήριο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Μαυρομιχάλη 4, 1ος όροφος).
Η πρώτη συνάντηση του Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α. με τα μέλη της Ένωσης στα νέα μας γραφεία θα λάβει χώρα την ερχόμενη Τρίτη 24 Μαΐου, ώρες 5:00-7:00 μ.μ., με ειδικότερα θέμα τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στο θεσμό της άσκησης (άρθρο 33 του Ν. 3910/2011).
Υπενθυμίζεται ότι στις απευθείας συναντήσεις του Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α. με τα μέλη της Ένωσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα:
         να συζητούν με τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α. για κάθε ζήτημα που άπτεται της επαγγελματικής τους καθημερινότητας,
         να υποβάλλουν αναφορές ή καταγγελίες για τυχόν μη-σεβασμό των δικαιωμάτων τους κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων,
         να καταθέτουν γραπτά ή προφορικά τις θέσεις και τις προτάσεις τους για την καλύτερη προώθηση των συνδικαλιστικών συμφερόντων των νέων συναδέλφων. 
Η Ένωσή μας εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον νέο Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. για την παραχώρηση των ως άνω γραφείων και δεσμεύεται να συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων.
ων και των συμφερόντων των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων.

Σχόλια