Ε.Α.Ν.Δ.Α. : Προκήρυξη Διαγωνισμού για Κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα 15 Αξιωματικών Ειδικότητας Νομικού

0

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή δεκαπέντε (15) Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ανδρών- γυναικών) ειδικότητας Νομικού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Κατάθεση δικαιολογητικών από 22-8-2011 μέχρι και 16-9-2011, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή είτε αυτοπροσώπως (ώρες: 09:00-14:00) στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Τμήμα Α’ (Ακτή Βασιλειάδη, πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς, γραφείο 018, ισόγειο).
Η σχετική προκήρυξη διατίθεται εδώ!

Σχόλια