Ε.Α.Ν.Δ.Α. : Σεμινάρια Αγγλικής, Γαλλικής & Γερμανικής Νομικής Ορολογίας

0

Η Νομική Βιβλιοθήκη διοργανώνει Σεμινάρια Αγγλικής, Γαλλικής & Γερμανικής Νομικής Ορολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους:

– Σεμινάρια Αγγλικής Νομικής Ορολογίας

– Σεμινάρια Γαλλικής Νομικής Ορολογίας

– Σεμινάρια Γερμανικής Νομικής Ορολογίας

Στα μέλη της Ε.Α.Ν.Δ.Α. παρέχεται έκπτωση 15% (από το κόστος που προβλέπεται για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές).