Ε.Α.Ν.Δ.Α. : Υπόμνημα Ε.Α.Ν.Δ.Α. για την Εξυπηρέτηση των Συναδέλφων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

0

ΠΡΟΣ

Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, κα Ελένη Ράικου

Κοινοποίηση:

– Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Ευτύχιο Νικόπουλο
– Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γιάννη Αδαμόπουλο

Θέμα: Εξυπηρέτηση των Δικηγόρων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
 

Αξιότιμη κυρία Εισαγγελέα,

Η συνεχής υποβάθμιση του θεσμικού ρόλου του Δικηγόρου κατά την απονομή της Δικαιοσύνης αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα που κάθε άλλο παρά τιμά το λειτούργημά μας αλλά και την ίδια τη Δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζουμε ότι βάσει του άρθρου 45 παρ. 1 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954, Φ.Ε.Κ. Α’ 235), «ο Δικηγόρος απολαύει πλήρους ελευθερίας και σεβασμού παρά των Δικαστηρίων και πάσης άλλης δικαστικής ή άλλης αρχής, αλλ’ οφείλει … και ν’ απονέμη τον προσήκοντα σεβασμόν προς τας Δικαστικάς Αρχάς, παρ’ ων επίσης δικαιούται ν’ απολαύη του αυτού σεβασμού».

Ωστόσο, οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (κτήριο 16) δεν συνάδουν ούτε με το κύρος της Δικαιοσύνης ούτε με τη φύση του δικηγορικού λειτουργήματος και την υποχρέωση έμπρακτης απόδοσης προς το Δικηγόρο του σεβασμού που του αναλογεί.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται το δυσάρεστο φαινόμενο οι Δικηγόροι προκειμένου να παραστούν ενώπιον του Εισαγγελέα Ακροάσεως να μην εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα, όπως επιτάσσει ο θεσμικός μας ρόλος εντός του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης.

Επιπροσθέτως, στη Γραμματεία που θεωρεί τις χορηγηθείσες εισαγγελικές παραγγελίες απασχολείται μόνο μία (1) υπάλληλος με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις η αναμονή των συναδέλφων να αγγίζει συχνά τις δύο (2) ώρες, προκαλώντας σοβαρές δυσχέρειες στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Ενόψει των ανωτέρω, σας παρακαλούμε να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες ώστε α) να χορηγηθεί σχετική οδηγία προς τους υπαλλήλους προκειμένου να τηρείται η προτεραιότητα των Δικηγόρων και β) να δοθεί λύση στο πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί στη Γραμματεία.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ……………………………………….. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ …..………….…. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΝΤΑΣ

Σχόλια