Ε.Α.Ν.Δ.Α. : Υποχρεωτική η Ασφάλιση των Ασκουμένων Δικηγόρων

0

Σύμφωνα με το Ν. 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ Α’ 170) οι ασκούμενοι Δικηγόροι από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ καταβάλλοντες τις προβλεπόμενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφ’ όσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές ασθενείας.
 

Σχόλια