ΕΔΔ: Ψήφισμα έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14-09-2012

0

Ψήφισμα έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14-09-2012

 ΨΗΦΙΣΜΑ Της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η οποία συνήλθε σήμερα 14.09.2012, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας

Επισημαίνει ότι

-Οι Δικαστικοί Λειτουργοί των Διοικητικών Δικαστηρίων, έχουν πλήρη επίγνωση της δύσκολης κατάστασης που επικρατεί στην οικονομία της χώρας κατά τα τελευταία έτη. Γι’ αυτό το λόγο, ποτέ δεν ζήτησαν την εξαίρεσή τους από μέτρα που αφορούν περικοπές των αποδοχών τους, έστω και αν δεν διαφαίνεται, προς το παρόν, να επιφέρουν οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα, ως προς την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της Χώρας.

-Οι Δικαστικοί Λειτουργοί των Διοικητικών Δικαστηρίων συντέλεσαν αποκλειστικά στην επίτευξη του στόχου της μείωσης των φορολογικών υποθέσεων, για τον αριθμό των οποίων, δεν ευθύνονται αυτοί, και τούτο, χειριζόμενοι αριθμό υποθέσεων που σε πολλές περιπτώσεις υπερέβη σε σημαντικό ποσοστό τα όρια που τίθενται από τους κανονισμούς λειτουργίας των δικαστηρίων τους.

Διαπιστώνει ότι

-Η υπεύθυνη αυτή στάση μας έχει παρεξηγηθεί από την τωρινή, όσο και την προηγούμενη Κυβέρνηση και έχει εκληφθεί αφενός ως δεδομένη αφετέρου ως ένδειξη αδυναμίας, με αποτέλεσμα τη διαφαινόμενη υπέρμετρη περικοπή των αποδοχών μας και μάλιστα αναδρομικά από 01.07.2012, η οποία συνυπολογιζομένων των εως σήμερα μειώσεων μπορεί να ανέλθει και σε ποσοστό ανώτερο του 50% επί των καθαρών αποδοχών, συνολικά την τελευταία διετία.

Εκτιμά ότι

-Η συνεχής εντατικοποίηση της εργασίας των τελευταίων χρόνων και η συνεχής μισθολογική υποβάθμιση των δικαστών οδηγούν στην υπαλληλοποίηση των λειτουργών της Δικαιοσύνης με ολέθρια για τη Δικαιοσύνη και την Δημοκρατία αποτελέσματα. Eνόψει αυτών και για να αποτραπεί η καταρράκωση της λειτουργικής και προσωπικής τους ανεξαρτησίας, η οποία συνδέεται άμεσα με ένα επίπεδο αξιοπρεπών αποδοχών, όπως έχει κριθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά, πρόσφατα, και από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας,

Αποφασίζει τα ακόλουθα:

-Την αυτεπάγγελτη αναβολή της συζήτησης όλων των υποθέσεων που εκδικάζονται στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία της Χώρας, από την έναρξη του δικαστικού έτους και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

-Τη μη δημοσίευση, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δικαστικών αποφάσεων, πλην όλως εξαιρετικών περιπτώσεων.

-Την αποχή, κατά το ίδιο διάστημα, από οποιαδήποτε διοικητικής φύσεως εργασία, ή έργο, μη συνδεόμενο με τα δικαιοδοτικά καθήκοντα. -Τη συμμετοχή στην πανδικαστική συγκέντρωση της 17ης Σεπτεμβρίου 2012.

-Την επεξεργασία και κατάθεση, σε συνεργασία και με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, ενδίκων βοηθημάτων στα αρμόδια Δικαστήρια, για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών.

-Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ΔΔ για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, καθώς και για την αναστολή της, αν συντρέχει περίπτωση, αναλόγως των εξελίξεων μέχρι τις 30.9.2012.

Σχόλια