ΕΔΔ: Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης της 12.11.2012

0

                                                      ΨΗΦΙΣΜΑ
Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η οποία συνήλθε σήμερα 12.11.2012, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας

Συνεκτιμώντας
Το γεγονός ότι με την ψήφιση του «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» συντελείται παρά τις προσπάθειες των Δικαστικών Ενώσεων μια άνευ προηγουμένου λεηλασία του μοναδικού μέσου βιοπορισμού των Δικαστικών Λειτουργών, δια μέσου της κατάρτισης ενός οφθαλμοφανώς ανεπαρκούς και πέραν των συνταγματικών επιταγών μισθολογίου, με πενιχρό αποτέλεσμα για την επίλυση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας, αλλά με τεράστιες θεσμικές συνέπειες, και χωρίς οι Ενώσεις να κληθούν έστω και για τυπικούς λόγους να εκθέσουν τις απόψεις τους επί των ειδικών διατάξεων.

Αποφάσισε τα ακόλουθα:

– Την παράταση των κινητοποιήσεων που αποφασίστηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των 14 Σεπτεμβρίου 2012, 05 και 30 Οκτωβρίου 2012, μέχρι τις 21.11.2012

και ειδικότερα:
-Την παράταση της αυτεπάγγελτης αναβολής της συζήτησης όλων των υποθέσεων που εκδικάζονται στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία της Χώρας, μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2012.

-Τη μη δημοσίευση, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δικαστικών αποφάσεων, πλην όλως εξαιρετικών περιπτώσεων.

-Την αποχή, κατά το ίδιο διάστημα, από οποιαδήποτε διοικητικής φύσεως εργασία ή έργο, μη συνδεόμενο με τα δικαιοδοτικά καθήκοντα.

Περαιτέρω, αποφάσισε
-Την επεξεργασία και κατάθεση, σε συνεργασία και με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, ενδίκων βοηθημάτων στα αρμόδια Δικαστήρια, για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών.

Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ΔΔ για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, καθώς και για την αναστολή της, αν συντρέχει περίπτωση, αναλόγως των εξελίξεων.

-Τη σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 21.11.2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών.

 

Σχόλια