ΕΔΔ: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης

0

Καλούνται τα μέλη της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ που θα γίνει το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 9.30η πρωινή, στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας Ακαδημίας 60), με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1.Οικονομικός απολογισμός

 2. Έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

 3.Τα εκκρεμή  προβλήματα των Διοικητικών Δικαστηρίων και των δικαστών.

         Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και προώθηση των εκκρεμών αιτημάτων της Ένωσής μας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ                 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΦΑΚΙΤΣΑ

                                                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ                       ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 

Σχόλια