ΕΔΕ: Ανακοίνωση-Απάντηση “Επιβάλλεται ενότητα και συνεργασία όλων και όχι άγονη αντιπολίτευση”

0

Στις ιδιαίτερα κρίσιμες ώρες που διέρχεται η Δικαιοσύνη και το Δικαστικό Σώμα, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΄Ενωσής μας έχουμε κατανοήσει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συνδικαλιστικών αντιπαραθέσεων και ότι επιβάλλεται η συνεργασία όλων μας, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το ίδιο έχει γίνει κατανοητό και από όλες τις Δικαστικές Ενώσεις και έτσι, με συνεχή συνεννόηση και συνεργασία επικράτησε, από την αρχή του αγώνα μας, απόλυτη σύμπνοια μεταξύ όλων των Ενώσεων καθώς και πνεύμα ενότητας και συνεργασίας μεταξύ όλων σχεδόν  των μελών του Δ.Σ. της Ένωσής μας. Εξάλλου, ο στόχος και τα αιτήματα είναι κοινά:η προστασία του κύρους και της ανεξαρτησίας των Δικαστικών Λειτουργών, συνάρτηση των οποίων είναι και το ύψος των αποδοχών τους, που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα.

Θεωρούμε, επομένως, ότι είναι ανεπίτρεπτη η προσπάθεια ελαχίστων εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, να «χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται» την ιδιαίτερη κρισιμότητα της κατάστασης, για να κάνουν άγονη και στείρα αντιπολίτευση, εναντίον όλων των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., παρουσιάζοντας με ανακριβή τρόπο τα γεγονότα και προσπαθώντας να πείσουν έτσι τους συναδέλφους ότι μόνοι αυτοί ενδιαφέρονται για το καλό του Δικαστικού Σώματος και ότι όλοι οι λοιποί είμαστε ή ανίκανοι ή ύποπτοι. Εξάλλου ο σκληρός και καθημερινός αγώνας, τον οποίον δίνουμε, αφότου αναλάβαμε τη Διοίκηση,τόσον η Πρόεδρος, όσο και όλα τα άλλα μέλη του Δ.Σ.,  είναι τόσο εμφανής και τόσο ειλικρινής ώστε δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν.

            Είναι απολύτως ανακριβές ότι δήθεν, κατά τη συνεδρίαση του Δ. Σ. , της 31-8-2012, τα ένδεκα εκ των μελών αποφάσισαν «να μην προχωρήσουν σε καμία μορφή κινητοποίησης». Αντίθετα, όλα τα μέλη συμφωνήσαμε εξαρχής για τα μέτρα, που μέχρι σήμερα εφαρμόζονται, με καθολική σχεδόν συμμετοχή. Επειδή, όμως, ήταν ακόμη σε εξέλιξη οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις και επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες οι συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομικών και με τους τρεις αρχηγούς των Κομμάτων της Κυβέρνησης, δηλώσαμε όλα τα μέλη ότι εάν οι διαπραγματεύσεις δεν αποδώσουν, θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις (και κυρίως τις διακοπές συνεδριάσεων)και θα επανακαθορίσουμε τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο άσκησης των καθηκόντων μας. ΟΥΔΕΙΣ-ΟΥΔΕΠΟΤΕ εδήλωσε ότι δεν συμφωνεί στις κινητοποιήσεις. Επίσης, συμφωνήσαμε όλοι ότι η κλιμάκωση θα γίνει αμέσως με την έναρξη του δικαστικού έτους, δηλαδή από 17-9-2012(όπως και έγινε), με το σκεπτικό που και κατά την κοινή λογική προκύπτει, ότι εάν οι καθημερινές διακοπές συνεδριάσεων άρχιζαν να εφαρμόζονται νωρίτερα, κατά το τμήμα διακοπών του πρώτου δεκαπενθήμερου του Σεπτεμβρίου, θα έπεφταν στο κενό. Στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. (7-9-2012), και αφού εντωμεταξύ είχαν ολοκληρωθεί οι συναντήσεις με τους πολιτικούς παράγοντες, οι οποίες δεν είχαν θετική εξέλιξη, αποφασίσαμε ομόφωνα τη λήψη όλων των γνωστών μέτρων αντίδρασης, τα οποία στη συνέχεια, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, προτείναμε επίσης ομόφωνα προς την Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της 22ης Σεπτεμβρίου 2012.

            Όσον αφορά την δήθεν «παραποίηση» του Ψηφίσματος της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης της 20ης Οκτωβρίου 2012, απαντούμε ότι:η επικυρωθείσα από τη Γεν. Συνέλευση πρόταση για πραγματοποίηση Συνεδρίου (πρόταση, η οποία, παραδόξως, δεν προτάθηκε, κατά το αμέσως προηγούμενο απόγευμα, όταν συνεδρίασε το Δ.Σ.), δεν αναγράφηκε στο Ψήφισμα, διότι αποφασίσθηκε από τη Γεν. Συνέλευση ότι οι λεπτομέρειες διοργάνωσής του και η ημερομηνία θα αποφασισθούν από το Δ.Σ., για να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του Δικαστικού έτους, δηλαδή μέχρι 30-6-2013 και κατά συνέπεια, δεν συγκαταλεγόταν μεταξύ των μέτρων αντίδρασης που αποφασίσθηκαν, για το μέχρι της 10-11-2012 χρονικό διάστημα. Δικαιούμαστε, όμως, να διερωτηθούμε για ποιο λόγο, μέσα στην πιο κρίσιμη περίοδο του αγώνα μας, ορισμένοι (ελάχιστοι) προσπαθούν (χωρίς αποτέλεσμα ασφαλώς) να αναδείξουν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, για την οποία όλοι ψηφίσαμε θετικά, ως μείζον ζήτημα;

            Όσον αφορά το ζήτημα της εξουσιοδότησης, προς το Δ.Σ. η οποία σημειωτέον υπερψηφίσθηκε με ψήφους 115 έναντι 85 υπογραμμίζουμε ότι:από τον Προεδρεύοντα της Γεν. Συνέλευσης κ. Χαράλαμπο Μαχαίρα, Πρόεδρο Εφετών αναγνώσθηκε, η σχετική για το ζήτημα αυτό πρόταση του Δ.Σ., τέθηκε στη συνέχεια σε ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε. Και όπως ακριβώς καταγράφηκε στα από το Προεδρείο της Γεν. Συνέλευσης πρακτικά, έτσι ακριβώς και κατά λέξη αντιγράφηκε στο Ψήφισμα, χωρίς ασφαλώς, καμία παραποίηση. Η παρερμηνεία και η παραπληροφόρηση η οποία, προφανώς κακόπιστα, επιχειρείται, είναι σαφές ότι αποσκοπεί να δημιουργήσει ρήγμα στον αγώνα μας. Εξάλλου, με τον τρόπο που διεξάγουμε επί τρεις μήνες τώρα τον αγώνα αυτόν, καθώς και με την γενικότερη μακροχρόνια πορεία μας στον Δικαστικό Συνδικαλισμό έχουμε αποδείξει ότι διαθέτουμε και ήθος και επίπεδο και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να το αμφισβητεί. Δεν θα απαντήσουμε περαιτέρω σε παρόμοιες ανακρίβειες και προκλήσεις, διότι σκοπεύουμε να επικεντρώσουμε όλο το ενδιαφέρον και τις δυνάμεις μας στο ιδιαίτερο κρίσιμο ζήτημα, που όλους μας απασχολεί και για το οποίο, όπως είναι γνωστό, οι τελικές αποφάσεις και η ψήφιση των νέων μειώσεων θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Όλοι οι συνάδελφοι απαιτούν, αυτό που και η κοινή λογική επιβάλλει, δηλαδή ΕΝΟΤΗΤΑ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ όλων, σ’ αυτές τις ιδιαίτερα κρίσιμες περιστάσεις. Η προσπάθεια για συνδικαλιστική εκμετάλλευση της κρισιμότητας της κατάστασης όχι μόνο πέφτει στο κενό και αποδοκιμάζεται από τους συναδέλφους, αλλά επί πλέον, είναι προφανές ότι βλάπτει τον αγώνα μας και δίνει όπλα σε όσους προσπαθούν να  υποβαθμίσουν την Δικαιοσύνη.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                   
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ- ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
          Αρεοπαγίτης                                                                                   Πρόεδρος Εφετών