ΕΔΕ: Απάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε επιστολή της Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

0

Λάβαμε απάντηση στην από 15 Οκτωβρίου 2012 ενημερωτική επιστολή, η οποία είχε σταλεί από την Πρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schulz, με την οποία τον ενημέρωσε για την κρισιμότητα της κατάστασης στην Ελλάδα γενικότερα και ειδικότερα στο χώρο της Δικαιοσύνης. Η απάντηση αυτή έχει ως εξής:
 
    ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ        PARLAMENTO EUROPEO        EVROPSKÝ PARLAMENT        EUROPA-PARLAMENTET

           EUROPÄISCHE PARLAMENT       EUROOPA PARLAMENT       ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ       EUROPEAN PARLIAMENT

             PARLEMENT EUROPÉEN       PARLAIMINT NA hEORPA       PARLAMENTO EUROPEO       EIROPAS  PARLAMENTS 

     EUROPOS PARLAMENTAS       EURÓPAI PARLAMENT       Il-PARLAMENT EWROPEW       EUROPEES PARLEMENT

                        PARLAMENT EUROPEJSKI       PARLAMENTO EUROPEU       PARLAMENTUL EUROPEAN                              
 EURÓPSKY  PARLAMENT       EVROPSKI PARLAMENT       EUROOPAN PARLAMENTTI       EUROPA PARLAMENTET
                            Ο Πρόεδρος

κα. Βασιλική Θάνου
Πρόεδρο                                                                 319758                         16/11/2012
Ένωση Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων
10171 Αθήνα
Ελλάδα

Αγαπητέ κα Πρόεδρε,

Διαβάζω με βαθιά ανησυχία την επιστολή που μου στείλατε για τις πολύ δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι Έλληνες Δικαστές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που επιστήσατε την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την κατάσταση. Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί την πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και τις κοινωνικές επιπτώσεις της, στενά και με μεγάλη ανησυχία. Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε μια ανταλλαγή απόψεων με την Τρόικα (που αποτελείται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου) για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα.

Αναγνωρίζουμε πόσο ανησυχητικές πρέπει να είναι οι τρέχουσες εξελίξεις για τους Έλληνες πολίτες που χάνουν τη δουλειά τους ή ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους. Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι μια μονόπλευρη έμφαση στα μέτρα λιτότητας μπορεί να υπονομεύσει την ικανότητα της Ελλάδα – και των κρατών μελών που βρίσκονται σε παρόμοια θέση – για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παροτρύνει συνεχώς ώστε, τα μέτρα που λαμβάνονται στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο των προγραμμάτων που εποπτεύονται από την Τρόικα, να μην παράγουν περισσότερη φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά να ανακατευθύνουν τις χώρες αυτές προς την επίτευξη των δεσμεύσεων της «στρατηγικής Ευρώπη 2020» και, επομένως, να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και κοινωνική πρόοδο. Στις 13 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής θα διοργανώσουν από κοινού μια ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό κ. Βρούτση και τον Υπουργό κ. Στουρνάρα, αντίστοιχα υπεύθυνους Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών στο πλαίσιο της Ελληνικής Κυβέρνησης, σχετικά με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα και τις πιο πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Τρόικας.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, ως εκ τούτου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψουν σε μια πλούσια σε απασχόληση και κοινωνικά δίκαιη αποκατάσταση, καθώς και σε χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Είμαι βέβαιος ότι η αλληλεγγύη με όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και τους πολίτες, ο στόχος να  ανευρεθούν λύσεις που θα είναι δίκαιες και θα βελτιώσουν την κοινωνική συνοχή, καθώς και η διασφάλιση ότι τα μέτρα που λαμβάνονται υπόκεινται σε δημοκρατικό και δημόσιο έλεγχο, θα παραμείνουν οι κατευθυντήριες αρχές μας.

Με εκτίμηση,
Martin Schulz

Σχόλια