ΕΔΕ: Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών Πορτογαλίας σε στήριξη των Ελλήνων Δικαστών

0

Associaçao Sindical dos Magistrados Judiciais Portugueses

                   Ένωση Δικαστών Πορτογαλίας (SMMP)

 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών Πορτογαλίας σε στήριξη των Ελλήνων Δικαστών:

 1.       Οι δικαστές και εισαγγελείς στην Ελλάδα μάχονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες να προασπίσουν την ανεξαρτησία και αυτονομία, που είναι απαραίτητη για την άσκηση της δικαστικής λειτουργίας και ενάντια στην υποβάθμιση της οικονομικής τους κατάστασης, που απομειώθηκε κατά 38% κατά το προηγούμενο έτος και διαφαίνεται ότι θα μειωθεί περί το 25% φέτος.
2.       Μεταξύ των μέτρων ενάντια στην υποβάθμιση της υπόστασής τους είναι και η καταφυγή σε κινητοποιήσεις, που λαμβάνουν χώρα  από τον Σεπτέμβριο και συνεχίζονται και τον Οκτώβριο.
3.       Η Ένωση Δικαστών (SMMP) πιστεύει και ήδη έχει διατυπώσει την άποψη ότι η περικοπή στις αποδοχές των δικαστών, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην Πορτογαλία, από μόνη της συνιστά συνθήκη που προάγει μια κατάσταση ανασφάλειας και έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς, που εξασθενεί τις βάσεις του δημοκρατικού κράτους δικαίου, και εντεύθεν προσβάλλει σοβαρά τα δικαιώματα των πολιτών, ως αποδεκτών της δικαιοσύνης (Σύσταση R[2010] 12 του Συμβουλίου της Ευρώπης).
4.       Υπό το πνεύμα αυτό, η Ένωση Δικαστών Πορτογαλίας (SMMP) χαιρετίζει δημοσίως το θάρρος και τη μαχητικότητα των Ελλήνων συναδέλφων, που έχουν ταχθεί στην διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς τους και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε μια τέτοια κρίσιμη συγκυρία και εκφράζει προς αυτούς τη δημόσια υποστήριξή της σχετικά με τα μέσα του αγώνα, που κρίνουν απαραίτητα για τη διασφάλιση αυτών των αξιών, θεωρώντας ότι οι εξαιρετικές συνθήκες απαιτούν την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων.
 

                                                              Λισσαβώνα,  18 Οκτωβρίου 2012
                           Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών Πορτογαλίας (SMMP)