ΕΔΕ: αποφάσεις του Δ.Σ. της 12ης Οκτωβρίου 2019

Θέση στο ν/σ για υποχρεωτική διαμεσολάβηση- Καθορισμός ημερομηνίας ΓΣ

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, στο Δ.Σ. της 12ης Οκτωβρίου 2019 ελήφθησαν, μεταξύ άλλων, οι εξής αποφάσεις:

  • Κύριο θέμα αποτέλεσε η θέση της Ένωσης επί του νομοσχεδίου για την υποχρεωτική ιδιωτική διαμεσολάβηση και ειδικότερα κατά πόσο είναι συμβατό με το Σύνταγμα και εάν ευθυγραμμίζεται με την υπ’ αριθμό 34/2018 απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

    Η πλειοψηφία 9 μελών του ΔΣ (κκ. Π. Λυμπερόπουλος, Ν. Σαλάτας, Μ. Στενιώτη, Κ. Βουλγαρίδης, Σ. Γκαρά, Χ. Μαυρίδης, Γ. Κομπολίτης, Ε. Βεργώνης, Δ. Φούκας) τάχθηκε υπέρ της άποψης ότι το ν/σ είναι συνταγματικό και ευθυγραμμίζεται με την παραπάνω απόφαση της δ. Ολομέλειας του ΑΠ. Ο Ν. Σαλάτας εξέφρασε επιφυλάξεις για την ορθότητα των διατάξεων σχετικά με τον διορισμό μη νομικών ως διαμεσολαβητών και για τη σύσταση ενώσεων προσώπων πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών. Η μειοψηφία των 6 μελών του ΔΣ (κκ. Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Β. Πάπαρη, Π. Μποροδήμος, Α. Ερμίδου και Χ. Νάστας) τάχθηκε υπέρ της αντισυνταγματικότητας του ν/σ και της μη συμμόρφωσής του στην παραπάνω απόφαση της δ. Ολομέλειας του ΑΠ.

  • Ομόφωνα αποφασίστηκε : α) η διαφωνία της ΕΔΕ στο ν. 4625/2019 που αποκλείει πλέον τη συμμετοχή εισαγγελικού λειτουργού στο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών και η κατάθεση αιτήματος περί επανόδου στο προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς, β) ο ορισμός της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα. Αποφασίστηκε (με μειοψηφία του κ. Δ. Φούκα) η κάλυψη από την Ένωση των δύο διανυκτερεύσεων των συναδέλφων που διαμένουν εκτός Αθηνών καθώς και ποσού 100 ευρώ για τα οδοιπορικά έξοδα. γ) η βράβευση των τέκνων συναδέλφων που εισήχθησαν κατά το φετινό ακαδημαϊκό έτος σε ΑΕΙ/ΤΕΙ με το ποσό των 300 ευρώ, δ) η διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας στην Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου 2019, με θέμα «Διαδικασίες Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Ειρηνοδικείο».