ΕΔΕ: Αποστολή νέου εγγράφου προς την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών και Πολιτικών Δικαιωμάτων κα Ρέντινγκ

0

Θα διαβιβάσω την επιστολή σας προς την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής και Επίτροπο Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών και Πολιτικών Δικαιωμάτων κα Ρέντινγκ. Θα συζητήσουμε το θέμα της Ελλάδας στην Συνάντηση της Διεθνούς Ενώσεως στην Ουάσιγκτον, όπως έχετε δει στην ημερήσια διάταξη η οποία έχει ήδη διανεμηθεί στα μέλη των Ενώσεων, και η Επιτροπή της Προεδρίας αποφάσισε να θέσει ένα σημείο “επιπτώσεις των οικονομικών κρίσεων στις δικαστικές αρχές” στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ενώσεως Δικαστών.

 
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Gerhard Reissner

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών

Association des Magistrats et Procureurs Grecs

Association of Greek Judges and Prosecutors

10171 Athens Greece

e-mail: endikeis@otenet.gr

Tel. 00302108827380-Fax.00302108841529
 
 ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

ΚΤΙΡΙΟ 6 – ΓΡΑΦΕΙΟ 210

e-mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                        Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012

Αρ. Πρωτ.160

                                                                        ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

           Προς την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής  

        Επιτροπής και Επίτροπο Δικαιοσύνης,  

         Θεμελιωδών και Πολιτικών Δικαιωμάτων

                                                                                   κα Βιβιάν Ρέντιγκ

                     Αξιότιμη κα Επίτροπε,

             Σε συνέχεια  του από 14 Σεπτεμβρίου 2012 εγγράφου μας, επισημαίνουμε τα εξής: Το Ελληνικό σύνταγμα, στο άρθρο 88 παρ. 2, προβλέπει ότι «οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών είναι ανάλογες με το Λειτούργημά τους». Η πρόβλεψη αυτή υπάρχει για να εξασφαλίζεται στους Δικαστές ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, ώστε να μην είναι ευάλωτοι σε πιέσεις ή παρεμβάσεις και έτσι να προστατεύεται η ανεξαρτησία και αμεροληψία των Δικαστών. Το ίδιο δέχονται και τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως αναφέρεται και στο Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών, στο Άμστερνταμ, τον Μάιο του 2012 (επισυνάπτεται).

            Η Ελληνική Κυβέρνηση, στα πλαίσια των μέτρων λιτότητας, κατά τα τελευταία δύο χρόνια, έχει επιβάλλει περικοπές στις αποδοχές των Δικαστών, σε ποσοστό 38%, (το μεγαλύτερο ποσοστό περικοπών σε ολόκληρο τον Δημόσιο Τομέα), χωρίς αντίδραση από μέρους μας, διότι συναισθανόμαστε την κρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης στη χώρα μας. Πλην όμως, η Κυβέρνηση επιμένει να προχωρήσει και σε νέα μείωση των αποδοχών μας και μάλιστα στο υψηλό ποσοστό του 22% και αναδρομικά από 1η Ιουλίου 2012, με αποτέλεσμα, να φθάνουμε στο υπερβολικό συνολικό ποσοστό του 60% (38% συν 22%). Σημειωτέον, ότι το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογραμμίζουμε, επίσης, ότι οι Έλληνες Δικαστές έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας, εξ αιτίας του μεγάλου αριθμού υποθέσεων (αστικών και ποινικών), που εισάγονται καθημερινά στα Δικαστήρια και εργάζονται με ευσυνειδησία, ακόμα και τις αργίες και εορτές στην κατοικία τους, για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους.

 Όλα αυτά έχουν προκαλέσει την αγανάκτηση των Ελλήνων Δικαστών κατά της Κυβέρνησης, η οποία επιμένει στις νέες μειώσεις των αποδοχών τους, χωρίς καμία υποχώρηση και την δικαιολογημένη αντίδρασή τους, διότι οι μειώσεις αυτές και μάλιστα σε τόσο υψηλό ποσοστό, όπως αυτό προαναφέρθηκε, είναι προφανές ότι θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία τους, διότι οι αποδοχές τους θα είναι πλέον σε χαμηλό επίπεδο, το οποίο δεν εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση.

Σας παρακαλούμε να επιδείξετε ενδιαφέρον για το σοβαρό αυτό ζήτημα, που έχει δημιουργηθεί στο Χώρο της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα και να διαμεσολαβήσετε τόσο προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Barroso, όσο και στα λοιπά Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ώστε να εξευρεθεί μια λογική λύση και να καταστεί δυνατόν να επέλθει ηρεμία στον ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης. Έτσι θα μπορέσουν οι Έλληνες Δικαστές να ασχοληθούν απερίσπαστοι με το δύσκολο έργο τους.

Η απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης για τα νέα μέτρα και η ψήφισή τους από τη Βουλή θα γίνει στις προσεχείς ημέρες.

                                                                         Με εκτίμηση

                                                                        Η Πρόεδρος

                                                                        Θάνου Χριστοφίλου Βασιλική

                                                                        Αρεοπαγίτης