ΕΔΕ: Ενημερωτική ανακοίνωση για τη συζήτηση των δικογράφων, για απόφαση της συνεδριάσης του Διοικητικού Συμβουλίου και για αύξηση οργανικών θέσεων

0

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: α) η συζήτηση των δικογράφων (αιτήσεων ακυρώσεως & Προσφυγών)
           β) η απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, της 5ης-4-2013.

Α) Η συζήτηση των δικογράφων:
Συζητήθηκαν , ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, την 5η–4 -2013, όλα τα δικόγραφα των αιτήσεων ακυρώσεως κατά της κανονιστικής πράξης (Υπουργ. Απόφασης), για την αναδρομικότητα (από 1-8-2012) της περικοπής των αποδοχών μας και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης επί των ως άνω δικογράφων , όπως επίσης και επί των πρώτων αιτήσεων αναστολής, οι οποίες συζητήθηκαν την 2-4-2013. Οι προσφυγές κατά των μισθοδοτικών καταστάσεων έχουν προσδιορισθεί προς συζήτηση, ενώπιον του Μισθοδικείου, στις δικασίμους 14-5-2013 και 4-6-2013. (Θα σας αποστείλουμε πολύ σύντομα έντυπο εξουσιοδότησης και άλλες λεπτομέρειες, συμβολική αμοιβή κλπ, για το δικηγόρο που θα παραστεί κατά τη συζήτηση).
Β) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5 -4-2013.
α) Για συνέχιση της αναστολής των κινητοποιήσεων. Όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην δύο) αποφάσισαν ότι στην παρούσα χρονική στιγμή και με δεδομένο ότι συζητούνται τα δικόγραφα, με τα οποία προσβάλλουμε, ως αντισυνταγματικές, τις περικοπές του μισθολογίου μας και την αναδρομικότητα της περικοπής και αναμένεται η έκδοση των αποφάσεων, δεν ενδείκνυται να προβούμε σε κινητοποιήσεις, καθώς και ότι θα είχε πολύ αρνητικό αντίκτυπο, εμείς οι ίδιοι να ζητούμε την έκδοση αποφάσεων για τις δικές μας υποθέσεις και ταυτόχρονα οι ίδιοι να αρνούμαστε να δικάσουμε τις υποθέσεις των πολιτών. Εξάλλου τώρα που ο πολίτης έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη τον Έλληνα Δικαστή, για την προστασία των ατομικών και εργασιακών δικαιωμάτων, επιβάλλεται να ασκούμε τα δικαιοδοτικά μας καθήκοντα. Απορρίφθηκε η πρόταση των δύο συμβούλων (Χριστόφορο και Χαράλαμπο Σεβαστίδη), με την οποία πρότειναν να προχωρήσουμε σε διακοπές συνεδριάσεων των Δικαστηρίων επί μία (1) εβδομάδα και να διεξαχθούν εκλογές στις έδρες των Δικαστηρίων όλης της χώρας για να αποφανθούν οι συνάδελφοι εάν επιθυμούν ή όχι τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.
β) η διενέργεια του συνεδρίου με θέμα τα μέτρα του Μνημονίου δεν ματαιώνεται , (όπως ανακριβέστατα αναγράφεται σε σχετική ανακοίνωση των ως άνω δύο μελών του Συμβουλίου) αλλά απλώς διοργανώνεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Η Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι επειδή η πραγματοποίηση του Συνεδρίου αυτού θα συνδυαστεί και με εκδήλωση για τη συμπλήρωση 55 χρόνων από την ίδρυση της Ένωσής μας, στην οποία έχουν κληθεί να παραστούν και Δικαστές από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και από τα Ευρωπαϊκά όργανα, είναι απαραίτητο, για την καλύτερη διοργάνωση να μετατεθεί η ημερομηνία για Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του 2013.
Γ) Ζητήσαμε ήδη, με έγγραφό μας, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης την αύξηση οργανικών θέσεων ως εξής: α) πενήντα(50) θέσεις συνολικά, για το έτος 2013, εκ των οποίων τριάντα (30) Δικαστών και είκοσι (20) Εισαγγελέων (10 Εφετών και 8 Αντεισαγγελέων Εφετών και 20 Πρωτοδικών και 12 Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών) και πενήντα (50) θέσεις συνολικά, για το έτος 2014, εκ των οποίων τριάντα (30)Δικαστών και είκοσι (20) Εισαγγελέων (10 Εφετών και 8 Αντεισαγγελέων Εφετών και 20 Πρωτοδικών και 12 Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών) και β) την άμεση πρόσληψη πενήντα (50) θέσεων Ειρηνοδικών, από τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2011, προς κάλυψη των υπαρχόντων κενών οργανικών θέσεων, τα οποία (κενά) ανέρχονται σε 55.

Σχόλια