ΕΔΕ: Έντυπο κατάθεσης Κοινοβουλευτικής ερώτησης προς την επιτροπή Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

0

Η Τροϊκα στην Ελλάδα απαιτεί  και επιβάλλει στην  ελληνική κυβέρνηση την λήψη  σκληρών   οικονομικών  μέτρων  σε   βάρος των εργαζομένων τόσο στο  Δημόσιο  όσο και   στον ιδιωτικό τομέα.

     Τελευταία η Τρόικα ζήτησε την λήψη μέτρων περιορισμού των αποδοχών των Ελλήνων δικαστών, οι οποίοι αποτελούν ολιγάριθμο κλάδο (ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τις 4000) και χαίρουν της εκτιμήσεως και αποδοχής της ελληνικής  κοινωνίας απολαμβάνοντας στέρεη  αναγνώριση.

     Από την αρχή της κρίσης η περικοπή των μισθών των δικαστών υπερβαίνει το 38% των αποδοχών τους, ενώ ζητείται νέα μείωση των αποδοχών τους, ποσοστού 22% γεγονός που οδηγεί σε μια συνολική μείωση της τάξης του 60%. Εύλογα δημιουργείται   η  εντύπωση , ότι   γίνεται  προσπάθεια να καταστούν οι Δικαστές οικονομικά ενδεείς, ώστε να είναι ευάλωτοι σε τυχόν πιέσεις , να περιορισθεί η ανεξαρτησία τους και η    αμεροληψία και ως εκ τούτου να πληγεί  καίρια η Δικαιοσύνη που αποτελεί  βασικό πυλώνα   της Δημοκρατίας. Επί πλέον, η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Δικαιοσύνης συμβάλλει και στην οικονομική ανάπτυξη

      Σημειώνεται ότι η “συνταγή” της Τρόικας για εξυγίανση της Ελλάδος επί τριετία είναι πλήρως αποτυχημένη, έχει οδηγήσει την χώρα σε ύφεση και δεν προνοεί για την μείωση των τιμών των αγαθών πρώτης ανάγκης, ιδίως των εισαγομένων και oύτε έχει  προτείνει κανένα μέτρο για την ανάπτυξη της χώρας.

 Ερωτάται   λοιπόν η Επιτροπή:

 1) Προτίθεται να καταστήσει σαφές στην Τρόικα ότι οι εμμονές αυτές περιορισμού των αποδοχών των δικαστών (περιορισμός που δεν θα αποφέρει κανένα ουσιαστικό έσοδο για το ελληνικό δημόσιο, λόγω του πολύ μικρού αριθμού των δικαστών) βλάπτουν το θεσμό και την λειτουργία της δικαιοσύνης και επιδρούν ακόμη και στην ταχύτητα εισπράξεως πολλαπλασίων δημόσιων εσόδων;

2)Προτίθεται να ζητήσει από την Τρόικα να αποσύρει τις αξιώσεις της αυτές;

                                                                             Ημερoμηvία:  18.10.2012