ΕΔΕ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρ.Κοινοβουλίου Mr Martin Schulz

0

          Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

         Αυτή την περίοδο, στην Ελλάδα, εξαιτίας των σχεδιαζόμενων νέων μεγάλων περικοπών σε μισθούς και συντάξεις, υπάρχει μεγάλη κοινωνική αντίδραση, διότι ο Ελληνικός λαός, παρότι δε φέρει καμμία ευθύνη για την κακοδιαχείρηση στα δημόσια οικονομικά, η οποία προκάλεσε την οικονομική κρίση, εν τούτοις επιβαρύνεται συνεχώς με οικονομικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά επιβάλλονται κατά τρόπο άνισο, διότι επιβάλλονται εξακολουθητικά στις ίδιες κατηγορίες του πληθυσμού, δηλαδή σε βάρος των εργαζομένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα (εν ενεργεία & συνταξιούχους), οι οποίοι, πέραν του ότι είναι οι οικονομικά ασθενέστεροι, είναι και απόλυτα συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, αφού, όπως είναι γνωστό, ο φόρος που αναλογεί παρακρατείται εκ των προτέρων από τον μισθό τους. Αντίθετα, μέχρι τώρα, δεν έχουν ενεργοποιηθεί αποτελεσματικά, από τον κρατικό μηχανισμό οι αντίστοιχες διαδικασίες και έτσι, όσοι διαφεύγουν την φορολόγηση, δεν κατέστη δυνατόν να ελεγχθούν και να φορολογηθούν, ενώ εάν αυτό είχε επιτευχθεί, δεν θα ήταν αναγκαίες οι νέες μειώσεις των μισθών και συντάξεων, μειώσεις, οι οποίες, αναμφίβολα οδηγούν την οικονομία σε μεγαλύτερη ύφεση. Οι παραλείψεις αυτές καταλογίζονται από τον Ελληνικό λαό στην Κυβέρνηση και στην Τρόικα, δημιουργούν αγανάκτηση και προκαλούν έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.
          Οι Έλληνες Δικαστές, ως μέρος της Ελληνικής Κοινωνίας, βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια, τη μεγάλη δοκιμασία, την οποία υφίσταται όλος ο ελληνικός λαός, εξαιτίας της κρισιμότητας της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας. Και εκφράζουμε την ιδιαίτερη ανησυχία και αγωνία μας, τόσο για τη γενικότερη κατάσταση, όπως, επίσης και για την κατάσταση στη Δικαιοσύνη. Ασκούμε τα καθήκοντα μας με ευσυνειδησία και υψηλό φρόνημα, όπως αρμόζει στο Λειτούργημα μας, και καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να ανταποκριθούμε στο μεγάλο φόρτο εργασίας, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης (μεγάλα κενά οργανικών θέσεων δικαστών, εισαγγελέων και γραμματέων, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοχής, έλλειψη θέρμανσης και κλιματισμού σε πολλά δικαστήρια κλπ).
Το Ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει,   στο άρθρο 88 παρ. 2,   ότι « οι αποδοχές των   Δικαστικών Λειτουργών είναι ανάλογες με το Λειτούργημα τους ». Το ίδιο προβλέπουν και τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως αυτά μνημονεύονται και στο Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών, στη Σύνοδο του Άμστερνταμ, τον Μάιο του 2012 (το οποίο επισυνάπτουμε). Αναγνωρίζεται, δηλαδή, από τους κανόνες δικαίου, η υποχρέωση του Κράτους να εξασφαλίζει στους Δικαστές ένα επίπεδο αποδοχών, το οποίο τους επιτρέπει αξιοπρεπή διαβίωση, ώστε να θωρακίζονται απέναντι στις πιέσεις και να προστατεύεται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία των Δικαστών.
         Στα πλαίσια των μέτρων λιτότητας, που επιβλήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα, οι αποδοχές των Δικαστών μειώθηκαν σε ποσοστό 38% ( το ποσοστό αυτό προκύπτει από τη μείωση των μηνιαίων αποδοχών τους και από την πλήρη κατάργηση – μόνο στους Δικαστές – των δώρων -13ου  και 14ου μισθού – και την πλήρη κατάργηση των χρονοεπιδομάτων και ωριμάνσεων.) Σημειωτέον ότι το ως άνω ποσοστό μείωσης (38%) είναι το υψηλότερο σε ολόκληρο τον Δημόσιο τομέα.
Παρά την προστασία των αποδοχών των Ελλήνων Δικαστών από το Σύνταγμα και παρά το ως άνω υψηλό ποσοστό μειώσεων που έχουν υποστεί μέχρι τώρα οι αποδοχές μας, ο Υπουργός Οικονομικών, σε συνάντηση που είχαμε μαζί του, μας ανακοίνωσε ότι προτείνει στην Κυβέρνηση νέα μείωση στις αποδοχές των Δικαστών και μάλιστα σε ποσοστό 22%. Εκφράσαμε τις έντονες αντιρρήσεις μας και εξηγήσαμε, σε συνάντηση που είχαμε, στη συνέχεια, με τους αρχηγούς των τριών κομμάτων, που στηρίζουν την Κυβέρνηση ότι νέα μείωση των αποδοχών μας και μάλιστα σε τόσο υψηλό ποσοστό, προφανώς αντιβαίνει στην ως άνω διάταξη του Ελληνικού Συντάγματος και των διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, διότι οι αποδοχές των Δικαστών παύουν να είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους και δεν τους εξασφαλίζουν, αξιοπρεπή διαβίωση. Επιπλέον, αν η Κυβέρνηση επιμείνει στις νέες αυτές μειώσεις, τότε οι αποδοχές των Ελλήνων Δικαστών (λαμβανομένου υπόψη και του υψηλού κόστους ζωής στην Ελλάδα) θα είναι τόσο χαμηλού επιπέδου, ώστε θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στην άσκηση των καθηκόντων τους και στην ομαλή λειτουργία της Δικαιοσύνης. Και τούτο διότι δεν θα μπορούν, πλέον, να ανταποκριθούν στις δαπάνες, τις οποίες μέχρι τώρα καταβάλλουν με δικά τους έξοδα, για την διατήρηση ιδιαίτερου χώρου γραφείου και βιβλιοθήκης στην κατοικίας τους, όπου εργάζονται και τις νυχτερινές ώρες, και τις αργίες και εορτές, για να ανταποκριθούν στον μεγάλο φόρτο εργασίας και στον μεγάλο αριθμό υποθέσεων που δικάζουν οι Έλληνες Δικαστές. Σημειωτέον ότι στην Ελλάδα, οι Δικαστές έχουν συχνές μεταθέσεις και αποσπάσεις για υπηρεσιακούς λόγους και τις αντίστοιχες αναγκαίες δαπάνες, για διαμονή και μετακίνηση τις επιβαρύνονται οι ίδιοι (δεν καλύπτονται από την υπηρεσία). Η Δικαιοσύνη, η οποία, με βάση τις Συνταγματικές αρχές, είναι η μία εκ των τριών εξουσιών του Κράτους (Νομοθετική – Εκτελεστική – Δικαστική), και ισότιμη με τις άλλες δύο, εξασφαλίζει την κοινωνική ειρήνη και προστατεύει το Δημοκρατικό Πολίτευμα και είναι, επίσης, μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Οφείλει, όμως και το Κράτος, να εξασφαλίζει στους Δικαστές τις προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν απερίσπαστοι να ασκούν τα καθήκοντά τους, τα οποία έχουν μεγάλες ευθύνες και μεγάλο φόρτο εργασίας.
       Υπογραμμίζουμε ότι από τα στοιχεία που μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε, πληροφορούμαστε ότι και σε όσες χώρες έχουν επιβληθεί μέτρα λιτότητας, οι μισθοί των Δικαστών είτε δεν έχουν μειωθεί (πχ Ισπανία και Γαλλία) είτε έχουν μειωθεί σε λογικά ποσοστά (Πορτογαλία: 10%, Ιρλανδία: 16% για τον πρώτο βαθμό και 23% για τον ανώτατο, πλην όμως και πάλι οι μισθοί των Δικαστών στη χώρα αυτή είναι υπερδιπλάσιοι των Δικαστών στην Ελλάδα). Πέραν αυτού, σε άλλες χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρεται αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ του ακαθάριστου εθνικού μισθού σε σχέση με αυτόν των δικαστών. Τέτοιες είναι το Αζερμπαϊτζάν, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Εσθονία, Γεωργία, Ρουμανία, Σλοβακία. «Οι χώρες αυτές επέλεξαν να υποστηρίξουν σθεναρά τη θέση των δικαστών εντός της κοινωνίας κατά τη μετάλλαξη του δικαστικού τους συστήματος, και για να καταπολεμήσουν τη διαφθορά δια του δικαστικού συστήματος» (βλ. σελ. 266 στην αναφορά του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαστικά συστήματα – Edition 2012: Αποτελεσματικότητα και ποιότητα της δικαιοσύνης: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepei/evaluation/defaulten.asp). Η επιμονή της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Τρόικα να προχωρήσει σε νέες μειώσεις του μισθολογίου των Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων, που θα φθάσει στο υπερβολικό και παράλογο συνολικό ποσοστό του 60% (38% συν 22%), δηλαδή σε επίπεδο που δεν θα επαρκεί ούτε για την στοιχειωδώς αξιοπρεπή διαβίωσή τους, δημιουργούν ευλόγως την εντύπωση ότι οι σχεδιαζόμενες νέες περικοπές έχουν ως στόχο την υποβάθμιση της Δικαιοσύνης και τον περιορισμό της ανεξαρτησίας της. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί εντός των αμέσως προσεχών ημερών από την Ελληνική Κυβέρνηση.
         Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας και το ενδιαφέρον σας τόσο γενικότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όσο και ειδικότερα  για τον θεσμό της Δικαιοσύνης και την ανεξαρτησία της, παρακαλούμε πολύ για τη στήριξή σας στο σοβαρό αυτό ζήτημα, το οποίο ζητήσαμε από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές να τεθεί, με σχετική ερώτηση, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
         Τόσο ο ελληνικός λαός γενικότερα, όσο και οι Δικαστικοί Λειτουργοί της χώρας, στην οποία γεννήθηκε η ιδέα και το ιδανικό της Δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας και στην οποία αναπτύχθηκε ο αρχαιότερος πολιτισμός στον Ευρωπαϊκό χώρο, πιστεύουμε ότι αξίζουμε σεβασμό.

                                                                                         Με εκτίμηση,

                                                                                         Η Πρόεδρος
                                                                               Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου
                                                                                         Αεροπαγίτης