ΕΔΕ: Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και καθώς και της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής

0

Η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας (θέρμανση-κλιματισμός) καθώς και της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής στα Δικαστικά Καταστήματα (computer, σύνδεση με Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών, εκτυπωτή, γραφική ύλη κλπ) προς χρήση αυτών από τους Δικαστικούς Λειτουργούς, ώστε όσοι εξ΄αυτών επιθυμούν να ασκούν τα καθήκοντά τους στα Δικαστικά Καταστήματα, θεωρούμε ότι πρέπει να υλοποιηθεί.

Πληροφορούμεθα ότι ικανός αριθμός Δικαστών, υπηρετούντων στα μεγάλα κυρίως Δικαστήρια (Εφετεία και Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης) έχουν υποβάλλει προς τούτο και σχετικό αίτημα προς τους Προέδρους του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης εκάστου Δικαστηρίου.

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου                       Γεώργιος Μανωλίδης

            Αρεοπαγίτης                                       Πρόεδρος Εφετών
 

Σχόλια