Ειρηνοδικείου Κορωπίου : Προσημειώσεις

0

Οι υποθέσεις συναινετικής εγγραφής ή άρσης προσημείωσης υποθήκης, θα εκδικάζονται κάθε Παρασκευή και ώρα 9:00 – 11:00 π.μ.

Σχόλια