Εκλογές 06.05.2012: Εξαιρέσεις από αναστολή εργασιών Δικαστηρίων

0

Σε συνέχεια του με αριθμό 37015/18-4-2012 εγγράφου του Υπ. Δικαιοσύνης περί αναστολής εργασιών Δικαστηρίων λόγω των βουλευτικών εκλογών, επισημαίνεται ότι εξαιρείται της αναστολής και η περίπτωση έναρξης των Μεικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μεικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον έχουν προσδιορισθεί δικάσιμοι εντός του Μαΐου. Επίσης εξαιρείται και η εκδίκαση των κακαουργημάτων σε περιπτώσεις που λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.

Σχόλια