Έναρξη Ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στο ΣτΕ

0

Με πράξη του Προέδρου του ΣτΕ ορίστηκε η Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013, ώρα 08.00 π.μ., ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και ηλεκτρονικής χορήγησης πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σχόλια