Έναρξη ισχύος για το νέο ΠΚ και το νέο ΚΠΔ

0

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, 1η Ιουλίου 2019, ο νέος Ποινικός Κώδικας [N. 4619/2019] και ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (N. 4620/2019].

Υπενθυμίζεται ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 27ης Ιουνίου 2019, τα δύο αυτά νομοθετήματα έχουν ήδη υποστεί σχετικές τροποποιήσειςδιορθώσεις.

Σχόλια