ΕΝΔΕ: Aνακοίνωση – απάντηση σε έγγραφο της Προέδρου του Αρείου Πάγου

0

Μετά το 8-10-2012 έγγραφο της Προέδρου του Αρείου Πάγου, επισημαίνουμε τα εξής:

1) Δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η οικονομική ευχέρεια, ασφαλώς, δεν είναι ύψιστο αγαθό, είναι, όμως, ένας παράγων ο οποίος διευκολύνει την γένεση και διατήρηση υψηλών ιδεών και ιδανικών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και εκείνο της Δικαιοσύνης, την πραγμάτωση του οποίου επιτελούν οι ασκούντες το Δικαστικό Λειτούργημα. Όταν οι Δικαστές είναι οικονομικά ενδεείς και ως εκ τούτου, υποχρεωτικά απασχολούνται με την κάλυψη των αναγκών διαβίωσής τους, είναι φυσικό και λογικό επακόλουθο και η απόδοσή τους (ποιοτική και ποσοτική) να περιορίζεται και η ανεξαρτησία τους να τίθεται σε κίνδυνο. Πιστεύουμε ότι με την τεκμηρίωση των επιχειρημάτων μας, έχουμε καταστήσει σαφές ότι οι Δικαστές αντιστεκόμαστε στις νέες (και μάλιστα σε ποσοστό υπερβολικό) μειώσεις του συνταγματικά κατοχυρωμένου μισθολογίου μας, διότι διά των υπερβολικών αυτών μειώσεων είναι προφανές ότι επιχειρείται η υποβάθμιση του κύρους, ο περιορισμός της ανεξαρτησίας και το πλήγμα της αξιοπρέπειας των Δικαστών.

2) Το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Δικαστών έχουν πλήρη συναίσθηση και των ευθυνών τους και των υποχρεώσεών τους αποδεικνύεται α) από το γεγονός ότι θυσιάζουν την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, απασχολούμενοι αδιαμαρτύρητα ακόμη και τις εορτές και αργίες, για να ανταποκριθούν στο μεγάλο φόρτο εργασίας, ο οποίος οφείλεται όχι μόνον στην ποσότητα  και βαρύτητα των υποθέσεων, αλλά και στα μεγάλα κενά οργανικών θέσεων, στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής κλπ. β) Επίσης, αδιαμαρτύρητα μέχρι τώρα, αποδέχθηκαν τόσο τις ήδη επελθούσες μειώσεις των αποδοχών τους, στο υψηλότερο ποσοστό του 38%, έχοντας έτσι την μεγαλύτερη συμβολή στις οικονομικές ανάγκες της χώρας, ακριβώς λόγω της πλήρους συναίσθησης της κρισιμότητας της οικονομικής κατάστασης, όσο και την κάλυψη με δικά τους έξοδα όλων των δαπανών, των αναγκαίων για την άσκηση του Λειτουργήματός τους (εξασφάλιση ιδιαίτερου χώρου γραφείου και βιβλιοθήκης στην κατοικία τους, γραφική ύλη, αγορά νομικών βιβλίων κλπ.). Έχουν, επομένως, αποδείξει εμπράκτως ότι γνωρίζουν και να προσφέρουν και να θυσιάζονται τόσο για την Δικαιοσύνη όσο και για την διάσωση της πατρίδας τους.

3) Όποιος συστήνει στους άλλους να αυτοθυσιασθούν, θα πρέπει, για να βρει την σχετική ανταπόκριση, να το πράξει πρώτος αυτός. Επομένως, οι Λειτουργοί της Εκτελεστικής και Νομοθετικής Εξουσίας, οι οποίοι αξιώνουν νέες θυσίες από την Ελληνική Κοινωνία, στην οποία ασφαλώς ανήκουν και οι Έλληνες Δικαστές, θα έπρεπε να έχουν ήδη μειώσει τις δικές τους αποδοχές και τις λειτουργικές τους δαπάνες και να έχουν ήδη μεριμνήσει να ελεγχθούν και να φορολογηθούν οι διαφεύγοντες τη φορολόγηση, κάτι το οποίο, εάν είχε επιτευχθεί, δεν θα ήταν αναγκαίες οι περαιτέρω θυσίες του Ελληνικού λαού.

Συνεπώς, όλοι όσοι έχουν ενδιαφέρον τόσο για την προστασία της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, όσο και για την καλύτερη και ταχύτερη απονομή αυτής, θα πρέπει να συμβάλουν για να εξευρεθεί άμεση λύση στο σοβαρότατο πρόβλημα που έχει ανακύψει στον ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης, λύση βεβαίως η οποία δεν μπορεί να περιορίζεται στην αξίωση για πλήρη υποχώρηση και αυτοθυσία των Δικαστών.

Θεωρούμε, ότι η κρισιμότητα των περιστάσεων επιβάλλει την ΕΝΟΤΗΤΑ και την  αγωνιστική κινητοποίηση όλων μας και κατ΄  εξοχήν των Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων, οι οποίοι και θεματοφύλακες  της κοινωνικής συνοχής τυγχάνουμε και δυνατότητα, αλλά και αποστολή την προάσπιση της έννομης τάξης έχουμε.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22-9-2012, που εναρμονίζεται άλλωστε με τις θέσεις της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών και της Ένωσης  Δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.    
 
Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ . ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου                                                 Γεώργιος Μανωλίδης

      Αρεοπαγίτης                                                                  Πρόεδρος Εφετών