ΕΝΔΕ: Ανακοίνωση μετα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων την 5η Σεπτεμβρίου 2012

0

Μετά το πέρας της Πανδικαστικής Συγκέντρωσης,  η οποία είχε μεγάλη συμμετοχή από συναδέλφους όλων των δικαστηρίων και όλων των κλάδων, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, κατά την οποία ήταν παρόντα όλα τα μέλη,με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :

1) Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Α΄,  μετά την υποβολή παραίτησης από τη θέση αυτή του μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρου Σεβαστίδη Χριστόφορου.  Ο Γεν. Γραμματέας Γ. Μανωλίδης πρότεινε να αναβληθεί η σχετική ψηφοφορία, «για να σκεφθεί,εάν θέλει να ανακαλέσει».  Ο Χριστόφορος Σεβαστίδης εδήλωσε ότι δεν θα ανακαλέσει και ότι ζητά να γίνει η ψηφοφορία.  Κατόπιν αυτού,  διεξήχθη η σχετική ψηφοφορία και εξελέγη Αντιπρόεδρος Α΄ ο Νικόλαος Σαλάτας,  Εφέτης,  με ψήφους επτά (7),  και λευκά έξη (6),  ενώ οι Σεβαστίδης Χριστόφορος και Χαράλαμπος δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία.

2) Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τις νέες συναντήσεις και επανεξέταση των θέσεων και προτάσεων,  σχετικά με την περαιτέρω στάση μας :

Η Πρόεδρος της Ένωσης Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι,  μετά από αίτημα των Προέδρων όλων των Ενώσεων, ορίστηκε νέα συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα,  για αύριο Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012 και επίσης,  συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Κουβέλη,  για την Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012 και εκκρεμεί η απάντηση για συνάντηση με τους άλλους δύο αρχηγούς, των κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση.

Ανακοίνωσε,  επίσης, ότι οι Πρόεδροι όλων των Δικαστικών Ενώσεων συμφωνούν για την κατάθεση αγωγών,  και ότι άρχισε ήδη η σύνταξη του σχετικού δικογράφου,  το οποίο θα είναι έτοιμο εντός των επόμενων ημερών.  Στη συνέχεια αποφασίστηκε ομόφωνα ότι, μετά τις εξελίξεις,  σχετικά με τις σχεδιαζόμενες νέες περικοπές των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών,  επιβάλλεται η κλιμάκωση των αντιδράσεών μας,  όπως αναφέρεται και στο Ψήφισμα,  που εκδόθηκε μετά την Πανδικαστική Συγκέντρωση και το οποίο υπογράφουν όλες οι Ενώσεις.

 Προτάθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ. οι εξής μορφές αντιδράσεων : α) καθημερινές διακοπές των συνεδριάσεων τουλάχιστον από τρείς (3) ημέρες έως και δεκαπέντε (15) ημέρες, β) μη δημοσίευση αποφάσεων επί των εκδικαζομένων υποθέσεων, γ) μεταφορά των δικογραφιών από την κατοικία μας στα Δικαστήρια και αίτημα για δημιουργία υποδομών και γραφείων, για να εργαζόμαστε στα Δικαστικά Καταστήματα,  δ) σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για να αποφασιστεί ποιές θα είναι οι αντιδράσεις μας, ε) υποβολή ομαδικών παραιτήσεων,  στ) κατάθεση αγωγών.

Τρία μέλη του Δ.Σ.  ζήτησαν να ληφθεί απόφαση αμέσως επί των προτεινόμενων αντιδράσεων. Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και αποφασίστηκε,  κατά πλειοψηφία ( με ψήφους 12 έναντι 3 ) ότι η σχετική απόφαση πρέπει να ληφθεί, μετά την πραγματοποίηση των προκαθορισμένων συναντήσεων με τους ως άνω αρμόδιους πολιτικούς παράγοντες.  Κατόπιν αυτού, η συνεδρίαση του Δ.Σ., διακόπηκε, προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις επί των ως άνω προτάσεων,  την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 15:00.
 

Σχόλια