ΕΝΔΕ: Διευκρινιστική Ανακοίνωση για την Πανδικαστική Συγκέντρωση

0

 ΕΝΩΣΗ
   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ            
      ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
      (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
     ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                   Τ.Κ. 101. 71
      e- mail: endikeis@otenet.gr
                                                                          

            
                                                              Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2013
                                                              Αρ.πρωτ.:147

                            ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
   Σας ενημερώνουμε ότι η Πανδικαστική Συγκέντρωση τηνΤετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013, στα λοιπά Δικαστήρια πλην Αττικής θα πραγματοποιηθεί στις Εφετειακές έδρες, με διακοπές συνεδριάσεων (πολιτικών και ποινικών) από ώρα 12:00 έως 15:00,  ώστε οι συνάδελφοι να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη συγκέντρωση, όπως είχαν πραγματοποιηθεί και όλες τις προηγούμενες Πανδικαστικές Συγκεντρώσεις .
        Η Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Θάνου Χριστοφίλου Βασιλική                               Γεώργιος Μανωλίδης
       Αρεοπαγίτης                                                         Πρόεδρος Εφετών

Σχόλια