ΕΝΔΕ: Διορισμός σε Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξεως των Δόκιμων Ειρηνοδικών

0


Θέμα: Διορισμός σε Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξεως των Δόκιμων Ειρηνοδικών
 
 
            Στη σημερινή συνεδρίαση (7/11/2013) του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
διορίζονται σε Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξεως οι μέχρι τώρα δόκιμοι Ειρηνοδίκες ως εξής:
                              

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

Σχόλια