ΕΝΔΕ: Ενημερωτική ανακοίνωση για ψήφιση τροπολογίας

0

 

Ενημερωτική ανακοίνωση για ψήφιση τροπολογίας
23/12/2013
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Θέμα: Ψήφιση της τροπολογίας σχετικά με:
α) την δυνατότητα μετάθεσης Δικαστικού Λειτουργού και πριν την  
    συμπλήρωση υπηρεσίας ενός (1) δικαστικού έτους.
β)αύξηση των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών κατά τριάντα (35).
 
 Ενημερώνουμε τους κ.κ. συναδέλφους ότι ψηφίσθηκε:
α) η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού « Λειτουργία χώρου παραστάσεων – άδεια παράστασης», σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 και επιτρέπεται πλέον η μετάθεση Δικαστικού Λειτουργού και πριν από την συμπλήρωση υπηρεσίας ενός (1) δικαστικού έτους , ( με εξαίρεση την τοποθέτηση , λόγω διορισμού). Κατ΄εφαρμογή της ψηφισθείσας αυτής τροποποίησης, πραγματοποιήθηκαν , με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου της 19-12-2013, οι μεταθέσεις και τοποθετήσεις των Δικαστικών Λειτουργών, με τήρηση της σειράς αρχαιότητας στην επετηρίδα, κάτι που δεν θα  ήταν δυνατόν και θα κατέληγε σε άδικη παραβίαση της σειράς αρχαιότητας εάν εξακολουθούσε να ισχύει η προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση. Η ψηφισθείσα διάταξη έχει ως εξής : « Η παράγραφος 2 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει , αντικαθίσταται ως εξής: « 2. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν από την συμπλήρωση υπηρεσίας  ενός (1) δικαστικού έτους στον τόπο όπου τοποθετήθηκε, λόγω διορισμού. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται μετάθεση και πριν την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, για υπηρεσιακούς ή  σοβαρούς προσωπικούς λόγους, οι οποίοι πρέπει να βεβαιώνονται ειδικά στην απόφαση ή αν υποβληθούν αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης ή εάν υπάρχει κώλυμα εντοπιότητας. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους υλοποιούνται μετά τη λήξη αυτού.»».
 β) Επίσης, με την ίδια τροπολογία αυξάνεται, από 1-1-2014, ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών κατά τριάντα πέντε(35) και παρατείνεται μέχρι την 31-12-2014, η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων Ειρηνοδικών του διαγωνισμού 2011.
   Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την άμεση ανταπόκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου, προς ικανοποίηση των αιτημάτων μας επί των ως άνω θεμάτων. Αναμένουμε και την ταχύτατη προώθηση του αιτήματός μας για την νομοθετική ρύθμιση του εννεάμηνου της γονικής άδειας και για την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4055/2012 (Κανονισμοί Δικαστηρίων , περικοπή μισθού κ.λ.π. )
 
Ευχόμαστε ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Σχόλια