ΕΝΔΕ: Οι θέσεις για τις επικείμενες προαγωγές από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο

0

Α) 1) Δέκα τρεις (13) θέσεις Αρεοπαγιτών
     2) Είκοσι μία (21) θέσεις Προέδρων Εφετών
     3) Τριάντα θέσεις (30) θέσεις Εφετών
     4) Τριάντα θέσεις (30) θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών
     5) Πενήντα έξι (56) θέσεις Πρωτοδικών (από Παρέδρους)
 

Β) 1) Μία (1) θέση Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου
     2) Μία (1) θέση Εισαγγελέα Εφετών
     3) Δύο (2) θέσεις Αντεισαγγελέων Εφετών
     4) Δύο (2) θέσεις Εισαγγελέων Πρωτοδικών
     5) Δέκα τρεις (13) θέσεις Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών (από Εισαγγελικούς Παρέδρους)

Οι συνεδριάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου θα αρχίσουν στις 11 Μαΐου  2015 και θα ολοκληρωθούν στις 25 Μαΐου 2015. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων (τοποθετήσεων – μεταθέσεων κλπ) μέχρι 8 Μαΐου 2015.