ΕΝΔΕ: Ομιλία της Προέδρου της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου

0

Τέθηκαν από σήμερα σε εφαρμογή οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις Δικαστικές Ενώσεις για αντιδράσεις και κινητοποιήσεις.
Οι Δικαστικοί Λειτουργοί είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι όχι μόνον για την κρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, αλλά και για την μεγάλη κοινωνική αναταραχή, που επικρατεί το τελευταίο διάστημα και μάλιστα και σε κατηγορίες και κλάδους οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας της κρατικής μηχανής, όπως είναι οι κατηγορίες των ειδικών μισθολογίων. Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για την έκρυθμη πλέον κατάσταση, η οποία δημιουργείται στον ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης,  μετά την άκαμπτη στάση της Κυβέρνησης σχετικά με τις νέες μειώσεις του Μισθολογίου μας.
Τονίσαμε κατ΄επανάληψη προς όλους τους αρμόδιους παράγοντες στις συναντήσεις που είχαμε μαζί τους δηλαδή τόσο στους  τρεις αρχηγούς των Κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση, όσο και στον Υπουργό Οικονομικών ότι οι Δικαστές ασκούν ένα Λειτούργημα, που ενέχει μεγάλες ευθύνες και μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας (υποθέσεις Τρομοκρατίας, υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, υποθέσεις μεγάλων οικονομικών συμφερόντων). Και επί πλέον, ένα Λειτούργημα με μεγάλο φόρτο εργασίας. Κανένας  άλλος Κρατικός Λειτουργός στη Χώρα μας και κανένας άλλος Δικαστής άλλης Χώρας δεν έχει το φόρτο εργασίας που έχουν οι Έλληνες Δικαστές, οι οποίοι  εργάζονται με ευσυνειδησία, σε βάρος της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής, απασχολούμενοι καθημερινά στην κατοικία τους, κατά τις νυκτερινές ώρες καθώς και κατά τις αργίες και εορτές, για να ανταποκριθούν στον μεγάλο αριθμό υποθέσεων που χρεώνονται και επεξεργάζονται. Και επιπλέον  καλύπτουν με δικές τους δαπάνες τα έξοδα που απαιτούνται για την άσκηση του Λειτουργήματός τους, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε κανέναν άλλον κλάδο και κυρίως δεν συμβαίνει στους ισότιμους, σύμφωνα με το Σύνταγμα Λειτουργούς των άλλων δύο Εξουσιών, Νομοθετικής & Εκτελεστικής.
Οι Δικαστές καλύπτουν με δικές τους δαπάνες τα έξοδα για την διατήρηση ιδιαίτερου χώρου γραφείου και βιβλιοθήκης, στην κατοικία τους, καλύπτουν με δικές τους δαπάνες τα έξοδα για computer, αναλώσιμα, γραφική ύλη, για τις συνδρομές σε νομικά περιοδικά και σε τράπεζες νομικών πληροφοριών, καλύπτουν με δικές τους δαπάνες τα έξοδα για τις μετακινήσεις τους και για τη διαμονή τους, κατά τις μεταθέσεις ή τις αποσπάσεις, σε πόλεις άλλες, εκτός της οικογενειακής του εγκατάστασης, ενώ, σημειωτέον κωλύονται να υπηρετήσουν στον τόπο καταγωγής τους, όπου θα απέφευγαν πιθανότατα τα αντίστοιχα έξοδα και επίσης απαγορεύεται, σύμφωνα με το Σύνταγμα (και ορθώς) να ασκήσουν οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Επομένως, οι αποδοχές εκ του Λειτουργήματός τους είναι το μόνο εισόδημα των Δικαστών.
Επιμένει η Κυβέρνηση να αγνοεί ότι το άρθρο 88 § 2 του Συντάγματος, επιβάλλει να εξασφαλίζονται  στους Δικαστικούς Λειτουργούς αποδοχές ανάλογες με το Λειτούργημά τους , δηλαδή αποδοχές που θα επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση , ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους και να θωρακίζονται απέναντι σε πιέσεις και παρεμβάσεις.  Επιμένει η Κυβέρνηση να αγνοεί τις βασικές αρχές του Συνταγματικού Δικαίου, που ορίζουν το ισότιμο των Δικαστικών Λειτουργών με τους Λειτουργούς των άλλων δύο Εξουσιών (Νομοθετικής και Εκτελεστικής). Εάν εξακολουθήσει να επιμένει να αγνοεί τις ανωτέρω Συνταγματικές επιταγές είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε τα Συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μας, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες και είμαστε αποφασισμένοι όλοι να ασκήσουμε τις σχετικές αγωγές. 
Και για κάποιον όμως που είτε επιμένει να αγνοεί είτε προφασίζεται ότι δεν κατανοεί τα ανωτέρω , απορίας άξιο είναι ,πως δεν κατανοεί κάτι  άλλο,  για την κατανόηση του οποίου δεν απαιτούνται ειδικές νομικές γνώσεις, αλλά κοινή λογική και λίγες οικονομικές γνώσεις. Ότι, δηλαδή, με δεδομένο ότι, οι Δικαστές έχουν μέχρι τώρα υποστεί τις μεγαλύτερες περικοπές στις αποδοχές τους, σε ποσοστό 38%,  είναι λογικά βέβαιο ότι , εάν η Κυβέρνηση προχωρήσει στις σχεδιαζόμενες νέες περικοπές και μάλιστα στο υπερβολικό ποσοστό που ανακοινώθηκε, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ότι οι Δικαστές δεν θα έχουν πλέον την δυνατότητα να καλύψουν τις δαπάνες, τις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, μέχρι τώρα καλύπτουν με δικά τους έξοδα και οι οποίες είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους και κατά συνέπεια δεν θα μπορούν πλέον να ασκούν, με επάρκεια, τα καθήκοντά τους και κατά περαιτέρω συνέπεια δεν θα μπορεί να λειτουργήσει ομαλά η Δικαιοσύνη. Πώς είναι δυνατόν, τα μέλη της Κυβέρνησης να δηλώνουν ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Δικαιοσύνη και για την ανεξαρτησία της, πως είναι δυνατόν να αξιώνουν από τον Δικαστή να εντείνει ακόμη περισσότερο τις υπηρεσιακές του προσπάθειες  και την απόδοσή του και αντί να φροντίζουν, ώστε να κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία του και να μπορεί, απερίσπαστος να ασκεί το δύσκολο και βαρύ έργο του, με τη διατήρηση , έστω, του σημερινού ύψους των αποδοχών του, το οποίο του επιτρέπει απλώς να καλύπτει τις απαραίτητες υπηρεσιακές του ανάγκες, που προαναφέρθηκαν και να διαβιώνει με στοιχειώδη αξιοπρέπεια, όπως απαιτεί το Λειτούργημά του, αντίθετα με την άκαμπτη επιμονή του για νέες περικοπές, να προκαλούν τέτοια αναστάτωση στην Δικαιοσύνη, αλλά και τέτοια απορρύθμιση στη λειτουργία της, όπως αυτή που ασφαλώς δημιουργείται με τις δικαιολογημένες κινητοποιήσεις μας. Και είναι δικαιολογημένες, διότι εξαντλήσαμε όλα τα μέσα συζήτησης και διαπραγμάτευσης (συνάντηση και με τους τρεις αρχηγούς των Κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση, επανειλημμένες συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομικών, γραπτά υπομνήματα, γραπτές και προφορικές προτάσεις για ισοδύναμα μέτρα). Αντί οποιασδήποτε ανταπόκρισης, έχουμε, μέχρι στιγμής, την άκαμπτη επιμονή τους, με εξαίρεση βέβαια τον Υπουργό Δικαιοσύνης         κ. Ρουπακιώτη ,  ο οποίος με επανειλημμένες δηλώσεις του αναγνωρίζει τη θεσμική μας θέση και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μας . Δηλώνουμε λοιπόν ότι εάν επιμείνουν να μην θέλουν να κατανοήσουν τα ανωτέρω και εάν επιμείνουν στις σχεδιαζόμενες περικοπές, καθιστώντας έτσι αντικειμενικά αδύνατο στο δικαστή να ανταποκριθεί οικονομικά στις αναγκαίες δαπάνες που έχει μέχρι  τώρα και  είναι υποχρεωμένος να υποβάλλεται για την άσκηση των καθηκόντων του, τότε, όπως ήδη έχει αποφασισθεί από τις Δικαστικές Ενώσεις , οι  Δικαστές και Εισαγγελείς θα παρέχουν την εργασία τους  μόνο στα δικαστικά Καταστήματα όπου η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να τους εξασφαλίσει προς τούτο την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας . 
Ομιλώ σήμερα φορώντας την τήβενο του Ανώτατου Δικαστηρίου (Αρείου Πάγου), στο οποίο ανήκω, όχι, ασφαλώς, για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά για να επισημάνω το θεσμικό ρόλο του Δικαστή . Η τήβενος είναι το σύμβολο του Λειτουργήματός μας και το Λειτούργημά μας υπηρετεί τη Δικαιοσύνη, η οποία είναι ιδανικό και θεσμός. Εάν η Κυβέρνηση επιμένει να θέλει να ισοπεδώσει τα σύμβολα και τους θεσμούς, μπορεί να θεωρείται Κυβέρνηση ευνομούμενης Ευρωπαϊκής χώρας; Οι Δικαστικοί Λειτουργοί, λόγω της φύσεως του Λειτουργήματός τους οφείλουν να διαθέτουν και διαθέτουν ωριμότητα, σύνεση, αυτοσυγκράτηση και αυξημένο αίσθημα ευθύνης. Δεν ανησυχεί η Κυβέρνηση, όταν με τους άκαμπτους μέχρι στιγμής χειρισμούς της, υποχρεώνει ακόμη και τους Λειτουργούς που διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά, να προβαίνουν σε κινητοποιήσεις και μάλιστα τέτοιου είδους, και εκτάσεως όπως αυτές που δρομολογήθηκαν με τις αποφάσεις των Δικαστικών Ενώσεων; Αλλά και εάν ακόμη ορισμένοι αδιαφορούν για τους θεσμούς, και ενδιαφέρονται μόνο για ποσά και αριθμούς, όπως αποδεικνύεται ότι συμβαίνει, πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί όχι μόνον ως παράγων, που εξασφαλίζει την κοινωνική ειρήνη και προστατεύει το δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά, παράλληλα, λειτουργεί και ως εισπρακτικός μηχανισμός, ο οποίος εισφέρει μεγάλα έσοδα στο Κράτος (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα εισπραττόμενα ποσά από δικαστικά έξοδα και ποινές μόνον από το Εφετείο Αθηνών είναι, κατά μέσο όρο, 1.400.000 ευρώ ετησίως και τα αντίστοιχα βεβαιούμενα στις Οικον. Εφορίες ποσά, μόνον από το ίδιο Δικαστήριο είναι 15.000.000 ευρώ ετησίως). Τα δε ποσά από την ίδια αιτία, από όλα τα Δικαστήρια της χώρας είναι τουλάχιστον τριπλάσια. Πλέον του εισπραττόμενου δικαστικού ενσήμου, για την συζήτηση των αγωγών, των παραβόλων, κ.λ.π.
Διαβεβαιώνουμε τους Έλληνες πολίτες ότι μπορούν να εξακολουθούν να εμπιστεύονται τους Έλληνες Δικαστές. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν εξαρτούμε την άσκηση των καθηκόντων μας από το ύψος των αποδοχών μας και ότι θα παραμείνουμε ανεξάρτητοι  και υπερήφανοι  Δικαστές.
Απευθυνόμενοι, όμως, προς την Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία διακηρύσσουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα Συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μας. Ο χρόνος της Κυβέρνησης ως προς τη λήψη των  αποφάσεων της τελειώνει . Δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι, με τρόπο ανυποχώρητο και όλες μαζί οι Δικαστικές Ενώσεις , να προστατεύσουμε την θεσμική θέση των Δικαστών , είμαστε αποφασισμένη να προστατεύσουμε την  ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια των Δικαστών , συνάρτηση των οποίων ασφαλώς είναι και το αξιοπρεπές επίπεδο του Μισθολογίου τους.

Σχόλια