Ενημέρωση για όσους συναλλάσσονται με το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΤΑΑ – ΤΑΝ

0

Οι συναλλασσόμενοι με το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων θα πρέπει να προσκομίζουν το προς δημοσίευση κείμενό τους και σε έντυπη μορφή, αλλά υποχρεωτικά πλέον και σε ηλεκτρονική μορφή (USB, STICK ή CD).

Οι συναλλασσόμενοι εκτός Αττικής έχουν υποχρέωση να ταχυδρομούν τα προς δημοσίευση κείμενά τους και σε ηλεκτρονική μορφή.

Κατά τα λοιπά η διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με τις δημοσιεύσεις δεν αλλάζει.
 

Σχόλια