Ένωση Δικ. Λει. Ελ. Συν: Νέα παράταση των κινητοποιήσεων και έκτακτη Γ.Σ.

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισε να παραταθούν μέχρι την Τετάρτη 21.11.2012 οι κινητοποιήσεις με τη μορφή που ήδη έχουν.

Την Τετάρτη 21.11.2012, ώρα 13.30, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση
προκειμένου τα μέλη της Ένωσης να αποφασίσουν σχετικά με τις περαιτέρω κινήσεις, δεδομένης της ψήφισης του νέου ειδικού μισθολογίου.

 

Σχόλια