Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου: Αίτημα Δικαστικών Ενώσεων για συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή τις μειώσεις επιδομάτων δημοσίων λειτουργών

0

AITHMA ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΙΚ, ΥΔΔΑΔ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ.pdf (1,1 MB)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 22.pdf (1,6 MB)
 

Σχόλια