Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου: Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου 30.1.2013

0

Η σημερινή (επαναληπτική) Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισε να αναστείλει μέχρι και τις 28.2.2013 την προηγούμενη απόφασή της για διακοπή των δικαστικών συνεδριάσεων από τις 10.30 π.μ..

Μέχρι την ίδια ημερομηνία παραμένει ως έχει η προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μη συμμετοχή των μελών της σε οποιουδήποτε είδους επιτροπές, εκτός από τα υπηρεσιακά συμβούλια και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Στις 28.2.2013 θα συγκληθεί νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση, για να προσδιοριστεί εκ νέου η θέση που θα ακολουθηθεί.

Σχόλια